Saturday, January 1, 2011

kami sekeluarga bercuti di ptroscience

Suatu  hari  kami  bercuti  di  KL  kami  duduk  di  hotel  apabila  siang  kami  pergi  ptroscience  apabila  kami  masuk  kami  mendapati  banyak   dainasau  adik  saya  melihat  dainasau  beranak  dia  kata  dainasau  itu  hidup  kami  tergelak  saya  main  pazel  dainasau  saya  dan  adik  saya  masuk  taman  dainasau  saya  dapat  mengumpulkan  2  bakul  tulang  dainausa   kami  balik ke  hotel  kami  pergi  keameran  kayu  saya  membeli  kecen.

No comments:

Post a Comment